Váš advokát
0905 166 934
Advokát Banská Bystrica

Pýtajte sa advokáta:


Polia označené * sú povinné

Úradné hodiny advokáta:

Pondelok 9:00 - 16:00
Utorok 9:00 - 16:00
Streda 9:00 - 16:00
Štvrtok 9:00 - 16:00
Piatok 9:00 - 16:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Advokáti v Banskej Bystrici

Advokáti v Banskej Bystrici

Advokátska kancelária Gereg & Messingerová, s.r.o., ktorá sídli v meste Banská Bystrica , poskytuje komplexné právne služby vo všetkých právnych oblastiach - trestné, občianske, obchodné, rodinné, pracovné a správne právo . Právnu pomoc neposkytujeme len klientom z územia Slovenskej republiky, ale aj zahraničným klientom.

Špecializujeme sa na trestné a občianske právo.

Máme bohaté skúsenosti vo všetkých právnych oblastiach, špecializujeme sa však na oblasť trestného a občianskeho práva . Členmi Advokátskej kancelárie Gereg & Messingerová, s.r.o. sú JUDr. Ján Gereg a JUDr. Diana Messingerová.

Ceny za naše služby sú individuálne. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom v závislosti od náročnosti veci. Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene vyhlášky č. 655/2005 Z.z. v platnom znení o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb.

advokát Banská Bystrica - právne služby, právnik
  • trestné právo a občianske právo
  • obchodné právo
  • rodinné právo
  • pracovné právo
  • správne právo
  • právne služby aj pre zahraničných klientov
  • právo duševného vlastníctva

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny, ktorá sa určuje buď podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena), alebo paušálnou sumou (paušálna odmena), alebo podielom na hodnote veci (podielová odmena), alebo tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa citovanej vyhlášky. Spôsoby určenia zmluvnej odmeny podľa predchádzajúcej vety môžu byť kombinované.

Advokátska kancelária v Banskej Bystrici

Advokátska kancelária Gereg & Messingerová, s.r.o.
Adresa: Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica
Konatelia: JUDr. Ján Gereg, JUDr. Diana Messingerová
Tel./Fax: 048/415 5712, 048/415 38 50
Mobil: 0905 166 934
E-mail: akgereg@advokatibb.sk, akmessingerova@advokatibb.sk
IČO: 47 253 011
DIČ: 2023983159

Web:   www.advokatbanskabystrica.sk