Advokátska kancelária GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o.

„Nie je ľahké prejaviť svoju dôveru niekomu, koho nepoznáte, avšak na nás sa môžete spoľahnúť.“

Informujte sa u nás!

Advokátska kancelária GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o. sídli v meste Banská Bystrica, poskytuje komplexné právne služby vo všetkých právnych oblastiach – trestné, rodinné, občianske, obchodné, ústavné, pracovné a správne právo. Právnu pomoc neposkytujeme len klientom z územia Slovenskej republiky, ale aj zahraničným klientom.

O nás

Naša advokátska kancelária má bohatú históriu a skúsenosti vo všetkých oblastiach práva na území SR, ako aj mimo územia SR. Patrí medzi jednu z najstarších advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorá vznikla v roku 1990. Pokiaľ hľadáte odbornosť, skúsenosti, lojalitu a ochotu sa za Vás postaviť aj v ťažších časoch, tak ste na správnom mieste. Vašu dôveru si vážime a rozhodne nastavíme našu tvár za Vás zabojovať.

Našim klientom poskytujeme právne služby a poradenstvo a zastupujeme ich v rôznych súdnych sporoch a iných súkromných záležitostiach, v ktorých sú žiadané právne rady a iná právna

pomoc. Pokrývame všetky hlavné právne oblasti požadované pre našu náročnú domácu a medzinárodnú klientelu. Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti pri poskytovaní právnych služieb pri obhajobe v trestnom konaní, tiež v oblasti rodinného práva, pri riešení rodinnoprávnych súdnych sporov s medzinárodným prvkom a medzinárodnými inštitúciami zastrešujúcimi práva a oprávnené záujmy maloletých detí.

Právne služby

  • trestné právo
  • rodinné právo
  • občianske právo
  • obchodné právo
  • správne právo
  • zastupovanie pred
  • ústavným súdom a ESĽP

JUDr. Ján Gereg

je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, ktorú ukončil v roku 1973. Po ukončení štúdia sa stal advokátskym koncipientom vo vtedajšej Advokátskej poradni v Banskej Bystrici u JUDr. Štefana Peťku a neskôr JUDr. Ladislava Čendulu. Počas koncipientskej praxe absolvoval rigoróznu skúšku z občianskeho práva a v roku 1976 s dosiahnutím titulu JUDr.. V roku 1977 zložil advokátsku skúšku, od kedy pracuje nepretržite ako advokát. V priebehu výkonu advokátskej praxe zastával rôzne funkcie v orgánoch Slovenskej advokátskej komory, po roku 1990 bol členom Predsedníctva SAK, v súčasnosti pôsobí ako člen Revíznej komisie SAK. Od roku 2019 pôsobí ako lektor Slovenskej advokátskej komory v rámci praktických cvičení pre advokátskych koncipientov v oblasti trestného práva.

JUDr. Diana Messingerová

v roku 2004 ukončila štúdium v odbore právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulte, ktoré ukončila štátnou skúškou. V roku 2006 úspešne absolvovala rigoróznu skúšku z trestného práva a získala titul JUDr.. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobila ako advokátska koncipientka v Advokátskej kancelárii JUDr. Jána Gerega a po úspešnom absolvovaní koncipientskej praxe a advokátskych skúšok sa stala advokátkou a partnerkou v Advokátskej kancelárii GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., v ktorej pôsobí dodnes. JUDr. Diana Messingerová sa vo svojej právnej praxi zameriava predovšetkým na trestné právo, rodinné právo aj s medzinárodným prvkom, občianske právo. Od roku 2019 pôsobí ako lektorka Slovenskej advokátskej komory v rámci praktických cvičení pre advokátskych koncipientov v oblasti trestného práva.

Tatiana Franková

pracuje na pozícii právnej asistentky a office manager od roku 1994. Od roku 1994 je v rámci poskytovania svojej práce verná advokátskej kancelárii JUDr. Ján Gereg a následne Advokátskej kancelárii GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., bez ktorej chod kancelárie by bol nepredstaviteľný.

JUDr. Adriána Kupcová

od roku 2015 študovala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickej fakulte, kde v roku 2020 zavŕšila svoje štúdium v odbore právo štátnou záverečnou skúškou, na základe čoho jej bol udelený titul Mgr. (práv). Počas svojho štúdia na právnickej fakulte začala pôsobiť v Advokátskej kancelárii GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., na pozícii právneho asistenta. Po úspešnom ukončení štúdia pôsobí od roku 2020 až do teraz v Advokátskej kancelárii GEREG & MESSINGEROVÁ, s.r.o., na pozícii advokátsky koncipient. V roku 2022 úspešne absolvovala na Univerzite Mateja Bela Banská Bystrica rigoróznu skúšku z trestného práva a získala titul JUDr..

Advokátska kancelária
Gereg & Messingerová, s.r.o.

Adresa: Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 47 253 011
DIČ: 2023983159

Konatelia:

JUDr. Ján Gereg
Mobil: +421 0905  528 667
E-mail: akgereg@advokatibb.sk

JUDr. Diana Messingerová
Mobil: +421 905 166 934
E-mail: akdianamessingerova@gmail.com

Sekretariát:

Mobil: +421 907 835 377
E-mail: Sekretariat1@advokatibb.sk

Tel./Fax: 048/415 5712, 048/415 38 50

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota – Nedeľa: zatvorené